–Ш–љ—В–µ—А–Є–Њ—А–љ–Є –≤—А–∞—В–Є
–Є–љ—В–µ—А–Є–Њ—А–љ–Є –≤—А–∞—В–Є
–Я–µ—В—К–Ї, 24 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2020
-

÷ветовете в жилището Ц ≤ част

÷ветовете оказват безспорно физическо и психическо въздействие върху човека. »зборът на цветовете за отделните помещени€ не може да се направи произволно, просто защото един цв€т ни харесва,защото сме го видели другаде, където стои добре, или защото казват, че бил модерен. “р€бва предварително добре да се обмисли общата цветна композици€. ¬ не€ ще вл€зат и редица други елементи Ч интериорни врати, пердета, килими, цв€т на мебелите и пр., с които тр€бва да се съобразим. ѕредназначението на помещението, неговите големина и изложение също така са важни фактори при избора на  цветовете.

“еоретично цветовете жълто, оранжево, червено са топли, активни цветове.  “е действат слънчево, радостно, бодро,  жизнено,  повишават настроението, предразполагат към действие.“е са подход€щи за помещени€, в които ще се пребивава и работи Ч дневни стаи, детски стаи, работни помещени€, трапезарии и пр. —таи с лошо изложение и недостатъчно ослънчени, когато са оцветени с топли цветове, ще изглеждат по-слънчеви и радостни.

ѕротивоположните цветове, т. нар. студени и пасивни цветове Ч синьо, зелено, виолетово, са спокойни действащи тонове. “е успоко€ват, създават впечатление за повече простор. “е са подход€щи за помещени€, предназначени за почивка, за силно ослънчени и нагрети помещени€, в които внас€т известно успокоение.

“р€бва веднага да прибавим, че при бо€дисването на стените и тавана ние почти никога не можем да употребим чистите цветове. “е биха действали много силно в гол€ма плоскост. „исти€т цв€т тр€бва да се смекчи, като му се прибави б€ло, черно и двата или други цветове, за да се получи по-мек, сложен и дълбок цветен нюанс. «а да се установи количеството на тези съставки, тр€бва да се направ€т редица проби. ѕробите могат да бъдат на б€л лист, за да съхнат по-лесно, но последната проба обезателно тр€бва да се направи на стената в по-гол€мо петно, тъй като на стената бо€та промен€ цвета и светлинността си.

 
-

»нтериорните врати могат да бъдат неприкосновени за н€кои хора, особено вратите на бан€та  и спалните. Ќе винаги е лесно да намерите перфектните интериорни врати за ваши€ дом. »ма н€колко съображени€ и неща, които тр€бва да бъдат отчетени, преди да откриете идеалните врати за ваши€ дом.
ƒа започнем с това, че има различни видове дизайни и стилове, които се предлагат. “ези стилове включват каси, панти, системи за вграждане, остъклени и н€колко други стилове. —лед това тр€бва да се разгледа материала, от който са направени. ¬ратата може да е дървена, от ѕ¬÷ или вс€какъв друг материал, който може да предпочетете.  огато става въпрос за дървени такива, те могат да бъдат разделени на такива, изработени от куха дървесина или такива, които са от масивно дърво. ¬сички тези проекти и материали тр€бва да се има предвид преди закупуването на интериорни врати за вашите домове. Ќе забрав€йте, че цените на тези врати варират в зависимост от материала и дизайна.
Ќикога не тр€бва да правите компромис по отношение на стила на вратата, защото това е една врата, ко€то ще се виждате всеки път, когато сте у дома и може да определи в гол€ма степен външни€ вид на ваши€ дом. —тиловете, на които може да се спрете са съвременен, модерен или традиционен. ћожете също така да получите ваш стил, като се комбинират н€кои аспекти на тези стилове. “ова тр€бва да бъде основата за вида на вратата, ко€то търсите. Ќе се бързайте да се избирате, защото има неверо€тни интериорни врати и може да съжал€вате по-късно.

Ќапример, ако вие искате да купите PVC френски интериорни врати, има десетки модели такива врати. ќтделете малко време, за да се направи задълбочено проучване с четене на списани€ или да разгледате в интернет.
»ма препоръки и за материалите, от които са направени интериорните врати, на които може да се базира вашето проучване. Ќапример, повечето хора см€тат, че интериорните врати тр€бва да се направени от кухо дърво и да са по-леки,  докато други са на мнение, че една масивна врата е по-добри€ избор. “р€бва да решите дали вашите врати ще бъдат плътни или ще имат монтирани стъклени плоскости.  аквато и да изберете не забрав€йте, че интериорните врати са различни от външните врати, в това, поради факта, че те не са подложени на външната среда и атмосферни услови€. “ези врати също така не са проектирани да осигур€ват сигурността в дома, така че н€ма нужда от обемисти интериорни врати.
 огато избирате интериорни врати, тр€бва да имате предвид и факта, че те могат да бъдат люлеещи се, плъзгащи се врати или сгъваеми врати. “е имат н€кои различи€ по отношени€ на монтажа и м€стото, което ще заемат в помещени€та. ¬с€ка една от т€х се предлага в различни стилове и размери, за да отговар€т на вашите нужди.
¬ заключение можем да кажем, че  вида на интериорните врати, който купувате, ще зависи до гол€ма степен от функционалността и стила, който искате.
 
-

Ќаредба є4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изисквани€та за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждани€

¬ие сте решили да направите основен ремонт в жилището, в което живеете, да пристроите помещение или да надстроите съществуващо такива, да извършите реконструкци€ или основно обнов€ване. «наете ли, че в които и да е в тези случаи вашите намерени€ тр€бва да съответстват на Ќаредба є4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изисквани€та за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждани€ издадена от ћинистерството на регионалното развитие и благоустройството 

— тази наредбата се определ€т изисквани€та при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите, като се отчитат и специфичните нужди на хората с увреждани€.

ƒостъпна архитектурна среда се осигур€ва във всички сгради и съоръжени€ най-малко чрез:  входни и комуникационни пространства; помещени€ и пространства за общо ползване; санитарно-хигиенни и спомагателни помещени€, но тъй като това е блог за интериорни врати ще обърнем внимание само на онази част, ко€то касае вратите.

¬ случай че в сградата има лет€щи или върт€щи се врати, се осигур€ва достъпна врата с улеснен начин за ползване от хора с намалена подвижност.

 огато вратата има две независими крила, най-малко едно от т€х е с широчина най-малко 90 cm.

—вободното пространство между две последователни врати на панти, отвар€щи се в една и съща посока, е най-малко 130 cm плюс широчината на вратата.

–азсто€нието между две последователни врати на панти, отвар€щи се извън пространството помежду им, е най-малко 120 cm

–азсто€нието между две последователни врати на панти, отвар€щи се срещуположно една към друга, е най-малко 200 сm.  огато вратите не са разположени срещуположно една към друга и срещуположното изместване е не по-малко от 60 cm, разсто€нието между вратите може да се намали до 150 cm.

ѕри извършване на реконструкции и основни обнов€вани€ на съществуващи строежи, както и за осигур€ване на свободно пространство между последователни врати, се предвижда най-малко една от следните мерки:  см€на на вратите на панти с плъзгащи се врати;  см€на на посоката на отвар€не на вратите, монтиране на двойни врати на панти Ц за преддвери€ с широчина, по-малка от 120 cm;  премахване на интериорни врати,  реконструкци€ на съществуващи преддвери€ с оглед разшир€ването им (когато има техническа възможност).

ƒръжките на входните врати в достъпни€ вход тр€бва да са удобни за хващане и монтирани на височина 90 cm от нивото на пода, като се осигур€ва възможност и за използването им на височина 70 cm от деца и от хора с ръст, по-нисък от 150 cm. ѕолзването на дръжките на вратите да не изисква усилие при стискане или натискане или извиване на китката ,

ѕултовете за управление на плъзгащи се врати се изпълн€ват достъпни, контрастни на прилежащата настилка, така че да могат да се ползват от двете страни, когато вратите са напълно отворени. ѕултовете се монтират на височина от 80 cm до 120 cm от нивото на пода и се означават с тактилни знаци за улеснение при ползването им от хора със зрителни увреждани€.

јвтоматични входни врати, които се управл€ват чрез устройства, монтирани на пода пред т€х, тр€бва да се задействат и при тегло 20 kg (например теглото на куче Ц водач на човек с увредено зрение).

ѕодът пред входната врата се изпълн€ва равен, без пукнатини и грапавини и без преп€тстви€. ѕрагове с височина от 0,5 до 2 cm се скос€ват с наклон не повече от 1:2.

 
<< –Э–∞—З–∞–ї–Њ < –Я—А–µ–і–Є—И–љ–∞ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 –°–ї–µ–і–≤–∞—Й–∞ > –Ъ—А–∞–є >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL