Интериорни врати
интериорни врати
Понеделник, 27 Септември 2021
Осветление в дневна
Интериорни врати - Интериорни врати

Дневната е мястото, където прекарвате най-голяма част от времето, когато сте си в къщи, мястото, където посрещате гости. Не забравяйте, че вратите в дневната олицетворяват вашата способност да вземате решения. Според Фенг Шуй пространството около монтирани  интериорни врати трябва да е добре осветено.

В дневната — зоната за отдих, е нужно съсредоточено осветление за четене, ръкоделие и други подобни занимания. То може да се осъществи чрез спускане на висящо осветително тяло, поставяне на на-стенна лампа на дълго рамо, което да я довежда до средата на групата,. или пък стояща лампа. В зоната за хранене най-често се възприемат висящи осветителни тела, единични или в група, точно над масата за хранене. Тя трябва да е цялостно осветена, а източникът на светлина да е напълно закрит за очите. Количеството и разположението на осветителните тела зависят от формата на масата; над кръгла или квадратна маса те се групират около един център, а при правоъгълна маса се разполагат линейно. Освен това могат да се направят и подвижни осветителни тела във вертикална посока.

Работното място за писмена работа трябва да има два вида осветление — съсредоточено и разсеяно. Така не се получава много рязък контраст между ярко осветената работна площ и потъналата в тъмнина околност. Като разсеяно осветление може да се използва общото осветление на помещението при условие, че винаги когато се работи, то е включено.

За осветляване на работната площ не трябва да се употребяват лампа, с повече от 60 вата. Ослепителният поток от светлина, отразен от бялата повърхност на хартията, попада непосредствено в очите и поврежда зрението.