Интериорни врати
интериорни врати
Понеделник, 27 Септември 2021
Интериорни врати
Кои интериорни врати са най-добри?
Интериорни врати - Интериорни врати

Интериорните врати могат да бъдат неприкосновени за някои хора, особено вратите на банята  и спалните. Не винаги е лесно да намерите перфектните интериорни врати за вашия дом. Има няколко съображения и неща, които трябва да бъдат отчетени, преди да откриете идеалните врати за вашия дом.
Да започнем с това, че има различни видове дизайни и стилове, които се предлагат. Тези стилове включват каси, панти, системи за вграждане, остъклени и няколко други стилове. След това трябва да се разгледа материала, от който са направени. Вратата може да е дървена, от ПВЦ или всякакъв друг материал, който може да предпочетете. Когато става въпрос за дървени такива, те могат да бъдат разделени на такива, изработени от куха дървесина или такива, които са от масивно дърво. Всички тези проекти и материали трябва да се има предвид преди закупуването на интериорни врати за вашите домове. Не забравяйте, че цените на тези врати варират в зависимост от материала и дизайна.
Никога не трябва да правите компромис по отношение на стила на вратата, защото това е една врата, която ще се виждате всеки път, когато сте у дома и може да определи в голяма степен външния вид на вашия дом. Стиловете, на които може да се спрете са съвременен, модерен или традиционен. Можете също така да получите ваш стил, като се комбинират някои аспекти на тези стилове. Това трябва да бъде основата за вида на вратата, която търсите. Не се бързайте да се избирате, защото има невероятни интериорни врати и може да съжалявате по-късно.

Например, ако вие искате да купите PVC френски интериорни врати, има десетки модели такива врати. Отделете малко време, за да се направи задълбочено проучване с четене на списания или да разгледате в интернет.
Има препоръки и за материалите, от които са направени интериорните врати, на които може да се базира вашето проучване. Например, повечето хора смятат, че интериорните врати трябва да се направени от кухо дърво и да са по-леки,  докато други са на мнение, че една масивна врата е по-добрия избор. Трябва да решите дали вашите врати ще бъдат плътни или ще имат монтирани стъклени плоскости. Каквато и да изберете не забравяйте, че интериорните врати са различни от външните врати, в това, поради факта, че те не са подложени на външната среда и атмосферни условия. Тези врати също така не са проектирани да осигуряват сигурността в дома, така че няма нужда от обемисти интериорни врати.
Когато избирате интериорни врати, трябва да имате предвид и факта, че те могат да бъдат люлеещи се, плъзгащи се врати или сгъваеми врати. Те имат някои различия по отношения на монтажа и мястото, което ще заемат в помещенията. Всяка една от тях се предлага в различни стилове и размери, за да отговарят на вашите нужди.
В заключение можем да кажем, че  вида на интериорните врати, който купувате, ще зависи до голяма степен от функционалността и стила, който искате.
 
Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания
Интериорни врати - Интериорни врати

Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания

Вие сте решили да направите основен ремонт в жилището, в което живеете, да пристроите помещение или да надстроите съществуващо такива, да извършите реконструкция или основно обновяване. Знаете ли, че в които и да е в тези случаи вашите намерения трябва да съответстват на Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

С тази наредбата се определят изискванията при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите, като се отчитат и специфичните нужди на хората с увреждания.

Достъпна архитектурна среда се осигурява във всички сгради и съоръжения най-малко чрез:  входни и комуникационни пространства; помещения и пространства за общо ползване; санитарно-хигиенни и спомагателни помещения, но тъй като това е блог за интериорни врати ще обърнем внимание само на онази част, която касае вратите.

В случай че в сградата има летящи или въртящи се врати, се осигурява достъпна врата с улеснен начин за ползване от хора с намалена подвижност.

Когато вратата има две независими крила, най-малко едно от тях е с широчина най-малко 90 cm.

Свободното пространство между две последователни врати на панти, отварящи се в една и съща посока, е най-малко 130 cm плюс широчината на вратата.

Разстоянието между две последователни врати на панти, отварящи се извън пространството помежду им, е най-малко 120 cm

Разстоянието между две последователни врати на панти, отварящи се срещуположно една към друга, е най-малко 200 сm. Когато вратите не са разположени срещуположно една към друга и срещуположното изместване е не по-малко от 60 cm, разстоянието между вратите може да се намали до 150 cm.

При извършване на реконструкции и основни обновявания на съществуващи строежи, както и за осигуряване на свободно пространство между последователни врати, се предвижда най-малко една от следните мерки:  смяна на вратите на панти с плъзгащи се врати;  смяна на посоката на отваряне на вратите, монтиране на двойни врати на панти – за преддверия с широчина, по-малка от 120 cm;  премахване на интериорни врати,  реконструкция на съществуващи преддверия с оглед разширяването им (когато има техническа възможност).

Дръжките на входните врати в достъпния вход трябва да са удобни за хващане и монтирани на височина 90 cm от нивото на пода, като се осигурява възможност и за използването им на височина 70 cm от деца и от хора с ръст, по-нисък от 150 cm. Ползването на дръжките на вратите да не изисква усилие при стискане или натискане или извиване на китката ,

Пултовете за управление на плъзгащи се врати се изпълняват достъпни, контрастни на прилежащата настилка, така че да могат да се ползват от двете страни, когато вратите са напълно отворени. Пултовете се монтират на височина от 80 cm до 120 cm от нивото на пода и се означават с тактилни знаци за улеснение при ползването им от хора със зрителни увреждания.

Автоматични входни врати, които се управляват чрез устройства, монтирани на пода пред тях, трябва да се задействат и при тегло 20 kg (например теглото на куче – водач на човек с увредено зрение).

Подът пред входната врата се изпълнява равен, без пукнатини и грапавини и без препятствия. Прагове с височина от 0,5 до 2 cm се скосяват с наклон не повече от 1:2.

 
Кои интериорни врати са най-добри?
Интериорни врати - Интериорни врати

Кои интериорни врати са най-добри?

интериорни врати
 
Интериорните врати могат да бъдат неприкосновени за някои хора, особено вратите на банята  и спалните. Не винаги е лесно да намерите перфектните интериорни врати за вашия дом. Има няколко съображения и неща, които трябва да бъдат отчетени, преди да откриете идеалните врати за вашия дом.
Да започнем с това, че има различни видове дизайни и стилове, които се предлагат. Тези стилове включват каси, панти, системи за вграждане, остъклени и няколко други стилове. След това трябва да се разгледа материала, от който са направени. Вратата може да е дървена, от ПВЦ или всякакъв друг материал, който може да предпочетете. Когато става въпрос за дървени такива, те могат да бъдат разделени на такива, изработени от куха дървесина или такива, които са от масивно дърво. Всички тези проекти и материали трябва да се има предвид преди закупуването на интериорни врати за вашите домове. Не забравяйте, че цените на тези врати варират в зависимост от материала и дизайна.
Никога не трябва да правите компромис по отношение на стила на вратата, защото това е една врата, която ще се виждате всеки път, когато сте у дома и може да определи в голяма степен външния вид на вашия дом. Стиловете, на които може да се спрете са съвременен, модерен или традиционен. Можете също така да получите ваш стил, като се комбинират някои аспекти на тези стилове. Това трябва да бъде основата за вида на вратата, която търсите. Не се бързайте да се избирате, защото има невероятни интериорни врати и може да съжалявате по-късно.

Например, ако вие искате да купите PVC френски интериорни врати, има десетки модели такива врати. Отделете малко време, за да се направи задълбочено проучване с четене на списания или да разгледате в интернет.
Има препоръки и за материалите, от които са направени интериорните врати, на които може да се базира вашето проучване. Например, повечето хора смятат, че интериорните врати трябва да се направени от кухо дърво и да са по-леки,  докато други са на мнение, че една масивна врата е по-добрия избор. Трябва да решите дали вашите врати ще бъдат плътни или ще имат монтирани стъклени плоскости. Каквато и да изберете не забравяйте, че интериорните врати са различни от външните врати, в това, поради факта, че те не са подложени на външната среда и атмосферни условия. Тези врати също така не са проектирани да осигуряват сигурността в дома, така че няма нужда от обемисти интериорни врати.
Когато избирате интериорни врати, трябва да имате предвид и факта, че те могат да бъдат люлеещи се, плъзгащи се врати или сгъваеми врати. Те имат някои различия по отношения на монтажа и мястото, което ще заемат в помещенията. Всяка една от тях се предлага в различни стилове и размери, за да отговарят на вашите нужди.
В заключение можем да кажем, че  вида на интериорните врати, който купувате, ще зависи до голяма степен от функционалността и стила, който искате.

 
Интериорни врати в google
Интериорни врати - Интериорни врати

interiorni-vrati-googleИнтериорни врати се търсят сравнително често, поради желанието на хората да живеят все по-добре и при все по-добри условия. Търсенето на Интериорни врати се основа предимно в търсене в google. Търсещите машини са в състояние да отсеят най-важната информация отнасяща се за интериорни врати и да я предоставят на потребителите в интернет пространството. Необходимо е просто да стартирате http://google.bg и да изпишете "интериорни врати".

Продължение...
 
Търсене на ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ в сайта http://interiorni-vrati.ogosta.com
Интериорни врати - Интериорни врати
Когато в който и да е сайт няма предвидено търсене, а ви е необходимо да намерите статия по ключова дума, единствения начин да направите това е чрез търсачка от вида на Google. Търсенето ви ще бъде дотолкова коректно, доколкото Google са индексирали максимален брой страници от този сайт. Във вашето търсене няма да се включат страниците, които роботите на Google не са индексирали. 
Продължение...
 
Интериорни врати цени
Интериорни врати - Интериорни врати

Нов сайт в интернет пространството - социална мрежа за интериорни врати !

Интернет потребителите могат да намерят на адрес http://интериорни-врати-цени.com всичко свързано с врати изобщи - производители на интериорни врати, дистрибутори, търговци, официални представители на територията на Република България.

За повече информация посетете сайта и научете всички новости в областта на интериорните варти, тяхното производство и канали за диструбуция на новия сайт в интернет пространството.

За всякакви въпроси не се колебайт еда се свържете с нас !

 

 
Как да търсим метални врати?
Метални врати - Метални врати

Как да търсим метални врати?

Отговора е много прост и даже елементарен. Стига да спазваме следните няколко прави за търсене на метални врати, винаги бихме могли да попаднем на най-точната и правилна информация за метални врати.

Продължение...
 
Интериорни врати
Интериорни врати - Интериорни врати

70C3FEEA50EC-1ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ


Интериорни врати по смисъла на ремонтно-строителните работи са задължителен елемент на всяко обзавеждане. В зависимост от видовете ремонт – цялостен или частичен, ремонтните работи биха могли да обхващат подмяна на интериорни врати или пък този етап да бъде отложен във времето до осигуряване на необходимата финансова обезпеченост.

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL